Алина Илиева

Oбразование

2011 - Centre International de Formation Européenne (Ница/Берлин), the Walter Hallstein Institut of the Humbolt University (Берлин), The Institute of World Economies, Hungarian Academy of Science (Будапеща) and Jean Monet Chair of Political Science and European Affairs (Университет Кьолн) - Магистър Европейски науки, със специализация по Европейско право

1999 - Университет за национално и световно стопанство, Магистър по право

Практически области

Адвокат Алина Илиева има над 15-годишен професионален опит в областта на корпоративното и търговското право, регулация на финансовите услуги, митническо, акцизно, данъчно и административно право, трудово право, вещно и облигационно право, обществени поръчки, процесуално представителство

Професионален опит

В началото на 2000 г. Алина започва кариерата си като стажант-нотариус в София.

През ноември 2000 г. тя става член на Софийската Адвокатска Колегия.

В периода 2000 - 2010 Алина е част от водещи български адвокатски кантори, където предоставя юридически услуги на редица местни и чуждестранни клиенти като Oracle, Teva Pharmaceuticals, Fresenius Kabi, Eurosport и т.н.

През ноември 2010 г. тя се присъединява към SOCIETE GENERALE GROUP, а именно към дъщерното дружество за потребителски кредити в България – “Кредибул” АД, където ръководи Правен отдел, отдел Нормативно съответствие и Постоянен надзор и отдел Човешки ресурси. През 2012 г., след продажба на Кредибул АД, Алина се премества в ЗАД “Сожелайф България”, живото-застрахователно дружество част от SOCIETE GENERALE GROUP, където ръководи отдела за Нормативно съответствие и Правно обслужване, а също така и е ръководител на регулаторния проект Платежоспособност II.

През март 2016 Адвокат Алина Илиева се присъединява към Адвокатско дружество Велчев и Ко. като асоцииран адвокат.