Мартина Чучукова

Образование

2015 г. – завършва Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”

2014 г. – получава сертификат по Международен юридически английски

2013 г. – участва във Виенско лятно училище по международно данъчно право (за Централна и Източна Европа) проведено през юли 2013 г. в Института за Австрийско и Международно данъчно право във Виена

2010 г. - завършва средното си образование в Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, София

Професионален опит

В периода ноември 2012 – април 2014г. е стажант-юрист в Глобал Адвайзърс АД и е подпомагала дейността на дружеството в сферата на обществените поръчки и подготовка на проектни предложения по национални, европейски и международни програми.

От м. април 2015 г. е част от екипа на Адвокатско дружество Велчев и Ко.

От м. декември 2016 г. е член на Софийска Адвокатска Колегия.