Образование и квалификации

Ludwig Maximilian Universität, München, Germany, 2016, LL.М

University of London, UCL, Великобритания, 2011, LL.M, Специализация „Корпоративно и търговско право“;

Софийски университет Св. Климент Охридски, 2004, Магистър по право

Практически области

Надя Хамбах е адвокат с 11+ години опит в областта на корпоративното и търговското право, с тясна специализация в областта на игралната индустрия. Експертните й области включват също право на интелектуалната собственост в Интернет и конкурентно право.

Професионален опит

През 2004 г. тя се присъединява към правния екип на Казино Технологии, водещ български и световно признат производител на игрални съоръжения. През 2008 г. е назначена за Директор на правния отдел на дружеството, където освен да следи за спазването и съгласуването на дейността на фирмата с местната правна рамка, отговаря и за координацията от правна гледна точка на международните проекти на компанията и изпълнява тази длъжност до 2012. От 2008 до 2012 г. е член на Управителния съвет на Българската търговска асоциация на производителите и операторите от игралната индустрия (БТАПОИИ). В това си качество тя участва активно в процеса на консултации за приемането на новия регламент за хазартни игри в България и представлява българската игрална индустрия в най-известните международни форуми за хазартни игри като лектор. От 2009 г. до май 2012 г. Надя е член на Правния комитет към EUROMAT (Европейска федерация на игралната и развлекателна индустрия).

През юни 2012 г. се присъединява към екипа на Aдвокатско дружество Велчев & Кo. През октомври 2012 г. е избрана за пълноправен член на IMGL (International Masters of Gaming Law), като единственият български адвокат в Асоциацията.

От 2013 г. Надя е европейски адвокат, регистрирана в Адвокатската колегия в Мюнхен, Германия.

Владее български, английски, руски и немски език.