Екип
Павел Велчев

Управляващ съдружник

Образование

Софийски университет Св. Климент Охридски, 1999 г., Магистър по право

Практически области

Адвокат Павел Велчев има повече от 18 години професионален опит в сферата на регулациите и външните отношения, административно право и процедури, търговско и дружествено право, право в областта на конкуренцията и договорно право, лицензиран патентен представител по индустриална собственост.

От 2013 г. адвокат Велчев е включен в списъка на професионалните представители към Службата за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) като лицензиран адвокат за защита на европейски марки и дизайни.

Професионален опит

В началото на 2000 г. той става юрисконсулт в Държавната комисия по далекосъобщенията (ДКД), където активно се включва в работата на комисията при решаването на спорове между телекомуникационни оператори във връзка с взаимната свързаност и достъпа.

През м. октомври 2001 г. става член на Софийската адвокатска колегия.

След присъединяването си към Адвокатско дружество Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и Партньори през 2001 г. той консултира множество чуждестранни инвеститори и местни клиенти.

От 2004 г. ръководи отдел Външни отношения, регулация и конкуренция на Българска телекомуникационна компания АД. Съставя екип от 10 юристи, финансови и технически експерти, които работят изцяло в областта на регулирането на телекомуникационния бизнес и конкуренцията на компанията. Участва във всички регулаторни проекти и проекти в сферата на конкуренцията на БТК АД, БТК Мобайл ЕООД (Вивател), БТК НЕТ ЕООД, Булфон АД и РТК ЕООД (Мобиком), включително, но не само:

  • типови предложения на БТК за взаимно свързване, наети линии, за предоставяне на необвързан достъп до абонатната линия, Общи условия за фиксираните гласови телефонни услуги и прекратяване на VoIP каналите на алтернативните оператори;
  • правно и регулаторно значение на изпълнението на NGN;
  • подготвяне на новата структура на колокационните услуги на БТК и изготвяне на регулаторните документи в тази връзка;
  • съдебни и други спорове;
  • проекти за постигане на съответствие с нормите на ЕС;
  • стартиране на Вивател и всички регулаторни проекти на Вивател (споразумения за взаимна свързаност, номерация, спазване на лицензните условия, общи условия за отношенията с крайните потребители и пр.);
  • множество други регулаторни проекти и проекти в областта на конкуренцията;
  • член е на работната група към Парламентарната комисия по транспорт и съобщения за изготвянето на Закона за електронните съобщения, който е в сила понастоящем;
  • деен участник във всички регулаторни процеси в сферата на далекосъобщенията през последните 14 години, включително, но не само редовни срещи и кореспонденция с ГД Информационно общество и други длъжностни лица от ЕС

През м. декември 2010 г. адвокат Павел Велчев учредява Aдвокатско дружество Велчев и Ко. През последните години практиката на адвокат Велчев се съсредоточава върху международните сливания и придобивания, конкурентно и търговско право и процедури по несъстоятелност. Консултира както държавни, така и частни дружества и банки, нареждащи се сред лидерите в съответните бизнес среди.