Венета Фетваджиева

Образование

Софийски Университет Св. Климент Охридски, 2011г.; Магистър по Право;

Курсове: Придобит сертификат за владеене на юридически английски (Proficiency level) от Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище в Рим (ИДЛО Алумни Асоциация), 2015г.;

Сертификат за обучение по трансгранична медиация от Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), 2012г.;

Практически области

Корпоративно и търговско право, сливания и придобивания, конкурентно право.

Професионален опит

От 2008г. до 2015 г. е сътрудник и адвокат в Адвокатско съдружие „Ботева и Кантутис“;

От октомври 2009г. до май 2010г. е стажант в първата стажантска програма на Софийски районен съд, организирана съвместно с Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“;

От октомври до декември 2013 е стажант в адвокатска кантора „Кайол, Каен и съдружници“ (Париж, Франция) в рамките на международния стаж за млади адвокати, организиран ежегодно от Парижката адвокатска колегия;

От 2013 г. е член на Софийска Адвокатска Колегия.

Март 2016 г. се присъединява към Адвокатско Дружество Велчев и Ко.